aurkakotasun

iz. 1. Aurkakoa denaren nolakotasuna; aurkako direnen arteko erlazio-mota. 2. HIZKL. Paradigma bateko bi elementu edo gehiagoren arteko erlazio bereizgarria. aurkakotasun bitar. HIZKL. Sistema fonologiko bateko ezaugarri bereizgarrien arteko erlazio-mota, ezaugarri bat hautatzeak nahitaez bestea baztertzea dakarrena (adib. sudurkaria, ez-sudurkaria).Atzera