autosufiziente

izond. Bere buruari aski zaiona, inoren beharrik ez duena.Atzera