axioma

iz. 1. Frogarik gabe onartzen den printzipio nabari eta frogaezina. 2. LOG. eta MAT. Arrazonamendu matematiko, dedukzio-sistema edo zientzia baten abiapuntuan ezartzen den printzipio edo hipotesia, erabaki arbitrario edo formal baten ondotik hartzen dena.Atzera