azienda

iz. 1. (batez ere multzokaria) Aberea. 2. (hed.) Ondasuna. azienda beltz. Txerria. || azienda gorri. Abelgorria. || azienda larri. Behia, zaldia edo kidekoak. || azienda xehe. Ardia eta ahuntza. || azienda zuri. Ardia.Atzera