azpiegitura

iz. 1. Ageriko egiturari eusten dion oinarria, hura datzan egitura ezkutua, materiala zein abstraktua. 2. Zerbait burutzeko beharrezko den aurretiko antolaketa eta tresneria osagarria. 3. EKON. Herri baten ekonomiaren oinarri fisikoa (geografia, baliabide naturalak, klima, etab.). 4. EKON. Ekonomia baten funtzionamendurako oinarrizko ekipamendu eta zerbitzuen multzoa (garraioa, energi hornikuntza, etxebizitzak, eskolak, etab.). 5. POL. Marxistentzat, gainegitura politiko eta juridikoaren oinarri den gizartearen egitura ekonomikoa.Atzera