azpiprograma

iz. INFORM. Funtzio jakin bat burutzen duten instrukzioen sekuentzia, programa desberdinetan erabiltzeko sortua.Atzera