baiezpen

iz. Baiezteko ekintza eta horren ondorioa.Atzera