bateko

1. iz. eta izlag. Batez osatua; joko-kartetan, palo bakoitzeko lehena. 2. iz. Bat zenbakia.Atzera