beharrik

1. adb. (Ipar.) Zorionez. Beharrik, garaiz iritsi nauk. 2. Beharrean (bakarrik edo aurretik izen mugagabea, izenlaguna edo aditza era burutuan duela).Atzera