beharrizan

iz. (B) Beharra, premia. Sendi guztien beharrizanak ere ez dira berdinak izaten.Atzera