belaun

iz. 1. Hankaren erdialdeko giltzadura, femur, tibia eta belaunezurraren artekoa. 2. Giltzadura hori bere baitan hartzen duen hanka-zatia. 3. Belaunaldia.Atzera