bereziki

adb. 1. Era berezian; batez ere. Jai hartarako bereziki prestatua. Egunero eta bereziki igandeetan. 2. Bereizirik, bereiz. Eta lagunak utzirik bereziki igo zen mendira, otoitz egitera.Atzera