berrehun

1. zenbtz. zehazt. Bi bider ehun. 2. iz. Delako kopurua adierazten duen zenbakia; delako zenbakia ezaugarri duen gauza edo pertsona.Atzera