bezain

Konparazioan, nolakotasun-berdintasuna adierazten duen hitza (ondoren adjektibo edo adberbioa behar du). Jose Mikel bezain berritsua da. Zuek bezain berandu heldu dira. BEZAIN LASTER, FITE, PRONTO, AGUDO, SARRI. (Aurretik aditza era burutuan edo erlatibozko perpausa). Eta berehala. Ohartu (ziren) bezain laster atera ziren.Atzera