bizkortu

da/du ad. Bizkortasuna hartu edo eman. Eritasun gogorretik atera eta bizkortzen hasten den eria.Atzera