bokaliko

izond. HIZKL. 1. Bokalari dagokiona. 2. Ezaugarri akustikoen arabera, formante-egitura definitua duen fonema (ez-bokalikoari kontrajartzen zaio).Atzera