boteretsu

izond. Botere handia duena, ahaltsua.Atzera