boto

iz. 1. Hauteskunde edo zerbait erabaki behar den batzar batean adierazten den iritzia. 2. Botoa emateko ahalmena edo eskubidea. Bost epaimahaiko eta idazkari bat, botorik gabe. 3. ERL. Ama Birjina, Jainko edo santuei egiten zaien promesa. 4. ERL. Erlijiozko bizitza hartzean egiten diren promesetako bakoitza. Oinarrizkoak pobrezia-, garbitasun-, eta obeditze-botoak dira. ERL. boto handi edo nagusi. Publikoki eta Eliza katolikoak ezarritako arauzko formaz eta prozeduraz egiten dena. || boto txiki edo sinple. Boto handi edo nagusiaren ezaugarriak betetzen ez dituena. BOTO EGIN. Ama Birjina, Jainko edo santuei zerbait hitz eman. || BOTOA EMAN. Hurrengo hauteskundeetan ez dut botorik eman behar.Atzera