burokrazia

iz. 1. Herriak hautatua ez den eta oso hierarkizatua dagoen funtzionario-aparatu baten gobernua. 2. Administrazioko enplegatu- eta funtzionario-multzoa; berorien jarduera. 3. Eraginkortasunik eza eta moteltasuna dakarren administrazioaren funtzionamendu-modua, erabaki-ahalmenik gabeko hierarki maila anitz izatea ezaugarri duena.Atzera