burtsa

iz. 1. Balore higigarri, ondasun, lehengai, etab.en eskaintzak eta eskaerak, bitartekarien bidez, elkartrukatzen diren erakunde ekonomikoa. 2. Erakunde hori kokatua dagoen eraikina. balore-burtsa. Akzio, obligazio eta beste finantza-aktiboak publikoki negoziatzen diren merkatua. || lan-burtsa. Entitate publiko edo pribatua, eskatzen dutenei lana eskaintzeaz arduratzen dena. || merkataritza-burtsa. Merkantzia eta lehengaiak kontratatzen diren merkatua.Atzera