deklinabide

iz. HIZKL. Hizkuntza eranskari eta flexiboetan, izen-sintagma batek perpausean bete ditzakeen funtzio desberdinak adierazten dituzten kasu-atzizkien multzoa.Atzera