demokrazia

iz. 1. Boterea herriarengan datzala dioen doktrina politikoa; doktrina horren araberako gobernu-era. 2. Gobernu-era hori duen estatua. 3. Erakunde baten erabakietan bertako partaide guztiek esku hartzen duten gestio-era. demokrazia kristau. Ik. kristau-demokrazia. || ordezkapenezko demokrazia. Boterea hiritar guztiek hauteskunde bidez hautatutako ordezkarien eskuetan dagoen gobernu-era. || zuzeneko demokrazia. Ordezkari bidezko mekanismorik gabeko herriaren beraren gobernu-era.Atzera