desberdintasun

iz. 1. Berdintasunik eza. 2. Desberdina denaren, aldatzen denaren nolakotasuna. Erritmo-desberdintasuna.Atzera