diagrama

iz. Gertaera edo prozesu jakin bateko aldagai edo parametroen eboluzioa adierazten duen irudi grafikoa.Atzera