dialekto

iz. HIZKL. Hizkuntza baten aldaera, sistema fonetiko, lexiko eta morfosintaktikoan ezaugarri bereziak dituena, eta lurralde mugatu batean mintzatzen dena. Euskararen dialektoei euskalki deritze.Atzera