doktore

iz. 1. Unibertsitateak ematen duen maila altueneko titulua; titulu hori lortu duen pertsona. 2. Oro har, medikua. 3. ERL. Eskolastikako maisu nagusiei ematen zitzaien izena. Elizako doktore. ERL. Tradizioz edo Sede Santuaren erabakiz teologo batzuei (beren doktrinaren ortodoxia, santutasun pertsonal edo bere lanaren garrantzia zela eta) ematen zitzaien titulu ofiziala.Atzera