edota

junt. Edo juntagailuaren lehen adieraren indargarria, bereziki bi perpausen artean erabiltzen dena. Mesede egin nahiak edota irabazi-usteak.Atzera