egile

iz. Zerbait egiten duen pertsona. Gauza guztien egilea. Jon Mirandek euskaratua egilearen baimenarekin. egile-eskubide. (pl.) Obra baten egileari hura zerbaitetarako erabiltzeagatik edo aleen salmentako irabazietatik diru-kopuru bat ordaintzeko eskubidea; diru-kopuru horren zenbatekoa. Egile-eskubideak ordaindu.Atzera