elebidun

adj. eta iz. Bi hizkuntza dakizkiena; bi hizkuntzatan adierazitakoa. Hezkuntza, ikastetxe elebiduna. Testu elebiduna.Atzera