erako

izlag. Egokia. Abereentzat txit toki ona eta erakoa zela.Atzera