eranskari

izond. HIZKL. hizkuntza eranskari. Hizkuntza malgukariari kontrajarririk, desinentzia osatzen duten atalak bereiz daitezkeen eta erroa bera kasu-atzizkirik gabe erabiltzen dena. Horrelako hizkuntzek hiztegiko hitzari eransten dizkiote funtzioetarako behar diren elementuak banan-banan. Euskara hizkuntza eranskaria da.Atzera