erdal

Erdara izenak hitz-elkarketan hartzen duen forma. Erdal herria.Atzera