erdipurdi

adb. Erdizka, ez ondo ez gaizki. Erdipurdi atera zaio kontua.Atzera