erlatibista

1. iz. eta izond. Erlatibismoari dagokiona; honen jarraitzailea. 2. izond. Erlatibitatearen teoriari dagokiona.Atzera