erlijioso

1. iz. Elizako ordena edo kongregazio batean botoen profesa egina duen gizonezkoa nahiz emakumezkoa. 2. izond. Erlijiozkoa, erlijioari dagokiona. Arte erlijiosoa.Atzera