errefinatu

du ad. KIM. Nahaste batean nahi ez diren substantziak kendu, nahi direnak arazteko edo kontzentratzeko. Gehienetan petrolio, metal, azukre, etab.ekin egiten da.Atzera