errudun

adj. eta iz. Zerbaiten errua duena. Erruduntzat hartu, jo.Atzera