estralinguistiko

izond. 1. Hizkuntzalaritzaren eremutik at dagoena. 2. Hizkuntzaz kanpokoa, hizkuntzaren eremukoa ez dena; bereziki enuntziatuaren ekoizpenean eta ulermenean nolabaiteko eragina izan dezaketen faktoreez esaten da.Atzera