estuario

iz. Marearen eta olatuen eragina jasotzen duen ibai-bokalearen zatia, normalean zabala.Atzera