etendura

iz. Etena. ordainketa-etendura. Ik. ordainketa.Atzera