etengabe

1. adb. Etenik ez duela. Etengabe aldatuz doana. 2. izond. Etenik ez duena. Lan etengabea. 3. HIZKL. Jarraia.Atzera