etsai

1. iz. eta izond. Norbait edo zerbaitekiko, hura galdu edo hondatu nahi duena, kalte egin nahi diona edo gorroto duena; zerbaiten aldeko ez dena. Katua arratoiaren etsaia da. Ez dut zure etsai izan nahi. Erreformen etsaia da. 2. iz. eta izond. Gerran, borrokatzen diren armadetako bakoitza bestearekiko. 3. iz. eta izond. Kaltegarritzat jotzen dena. Zuhaitzak etsai asko ditu. 4. iz. Deabrua.Atzera