euklidear

adj. MAT. Euklides edota bere metodo matematikoari dagokiona. espazio euklidear. Eguneroko esperientziaren intuizio bidezko espazioa. || geometria euklidear. Ik. geometria.Atzera