ezeztapen

iz. 1. Ezeztatzeko ekintza eta horren ondorioa. Aginduaren ezeztapena. 2. LOG. Proposizio bakun baten egi balioaren kontrakoa duen proposizio konposatua sortzen duen eragiketa.Atzera