fiduziario

1. izond. EKON. Jaulkitzen duenarengan dagoen fidantza hutsean oinarritzen den alegiazko baloreaz esaten da (adib., banku-biletea). 2. izond. ZUZ. Fiduziari dagokiona. 3. iz. eta izond. ZUZ. Fideikomiso baten kargu duena. Oinordeko fiduziarioa.Atzera