fiskal

1. izond. Fiskoari dagokiona. 2. izond. Fiskalaren lanbideari dagokiona. 3. iz. ZUZ. Auzitegietan ministerio fiskala ordezkatzen eta honen lana betetzen duen funtzionarioa.Atzera