gaberik

Gabe (izen-sintagma mugagabeekin erabiltzen da, eta delako sintagmak ez du -ik kasu-atzizkia hartzen; aditzari dagokiola, haren forma burutuaren ondoren ezartzen da). Diru gaberik. Su gaberik ez da kerik. Arrastorik utzi gaberik.Atzera