galanki

adb. (batez ere Heg.) 1. Asko, ugari. Asko jan eta galanki edan. Elurra galanki ari zuela. 2. Ederki. Galanki apaindurik.Atzera