galdetzaile

iz. eta izond. 1. Galdera egiten duena. 2. (Ipar.) Eskatzailea. 3. HIZKL. Galdera egiteko erabiltzen den izenorde, adjektibo, adberbio nahiz partikula.Atzera