gehiegizko

izlag. Behar, zilegi, egoki edo ohizko den baino gehiagokoa edo handiagoa.Atzera